นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เน็กซ์ พอยท์ จำกัด (มหาชน)

หรือ NEX เปิดเผยว่า จากนโยบายของภาครัฐที่มีการสนับสนุนให้ใช้ยานยนต์ไฟฟ้า(EV) ซึ่งตอบโจทย์เรื่องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพราะรถ EV เป็นรถพลังงานสะอาดไม่สร้างมลพิษ ส่งผลให้กระแสการใช้รถ EV เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะภาคธุรกิจขนส่ง-โลจิสติกส์ ที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีความต้องการเปลี่ยนการใช้รถในการขนส่งสินค้าเป็นรถ EV แทนการใช้รถน้ำมัน ดังนั้นในอนาคตอันใกล้น่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนในภาคการขนส่งที่เปลี่ยนมาใช้รถ EV เพิ่มมากขึ้น เพราะนอกจากนี้จะเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว จากข้อมูลของลูกค้าที่นำรถหัวลากไฟฟ้า NEX ไปใช้พบว่ายังช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงลงได้มากกว่าการใช้น้ำมันของเครื่องยนต์ดีเซลถึง 68% อีกทั้งช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้ถึง 585 ตันต่อปี

ขณะเดียวกันยังได้รับข้อมูลว่าหน่วยงานภาครัฐและเอกชนหลายแห่งมีแผนในการปรับเปลี่ยนการใช้รถ EV แทนรถน้ำมัน เพื่อตอบสนองนโยบายและแผนในการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าให้เกิดผลเป็นรูปธรรม และสนับสนุนให้ประเทศไทยมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนได้ตามเป้าหมาย ภายในปี ค.ศ.2050 อาทิ รถบัสโดยสารรับ-ส่งพนักงาน รถตู้ เป็นต้น ซึ่งอาจจะเปลี่ยนใน 2 ลักษณะ คือการซื้อขาดและการเช่าเหมาแบบรายเดือน ซึ่งขณะนี้ทางบริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด โดยเฉพาะการร่วมมือกับพันธมิตรในการเปิดโชว์รูมจัดจำหน่ายและให้บริการบำรุงรักษาแบบครบวงจรจำนวน 15 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2566 ซึ่งมั่นใจว่าจะสามารถตอบโจทย์ความต้องการใช้รถ EV ได้อย่างแน่นอน

Related Post